Pleksi Kürsü, pleksiglass adındaki malzemenin Router’da farklı şekillerde kesilmesi  ve ısı makineleri sayesinde eğilip bükülmesi işlemidir. Ayrıca cama benzer bir görüntüsü vardır ve döküm levhalardır. Renkli ve renksiz olmak üzere  iki çeşittir. Camdan daha sağlamdır ancak termodinamik yapısından dolayı ısıya karşı daha az dayanıklıdır.

Aynı zamanda bunlar  saydam ve yarı saydam olma özelliği de taşımaktadır. Cama nazaran daha hafiftir.

 Pleksi Kürsü Kullanım alanlarını aşağıdaki gibidir;

    • Okullar
    • Toplantı Salonları
    • Seçim alanları
    • Nikah salonları