Yönlendirme şeritleri, genellikle yerlere uygulanan, geniş bantlara benzeyen yapışkan materyallerdir. Bu şeritler, genellikle yönlendirme, tanıtım, bilgilendirme veya güvenlik amaçları için kullanılmaktadır.